V březnu 2020 jsme začali pracovat na prvním překladu. Teilhardovy dopisy z první světové války jsou jedinečným svědectvím o odvaze a víře uprostřed těžké krize. Zde se poprvé vynořila všechna hlavní témata pozdějších Teilhardových esejů: zásadní význam aktivity a lidského úsilí, možnost proměny každého utrpení v novou naději a další.
Přečtěte si ukázku.

Spolek byl založen 13. ledna 2020 a od té doby se přihlásilo 82 členů. Na účtu je v současnosti 111 000 Kč, z toho 40 000 poslal jediný člen. Na vydání prvního svazku tedy už téměř máme vybráno, s pomocí nějakého menšího grantu. Abychom byli méně závislí na grantech, mělo by nás být aspoň 200. To dokážeme! Šiřte zprávu dál, vyvěste leták nebo tiskovou zprávu ve své škole, kostele, v práci.
Nezapomeňte prosím uvádět u platby svůj email, jinak vás nemůžeme kontaktovat.

V rubrice články najdete další text Františky Jirousové na téma Teilhardovy filosofie, tentokrát zamyšlení nad tím, jak vzniká věčnost z jedinečné chvíle a lidského úsilí: O věčnosti jedinečné chvíle podle Teilharda de Chardin.

Původní název „Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de Chardin“ jsme v únoru 2020 změnili na „Česká společnost Teilharda de Chardin“. Přiblížíme se tak zahraničním teilhardovským spolkům a název je také snadněji přeložitelný.

Leták v tiskové kvalitě ke stažení ve formátu JPG
Tisková zpráva ke stažení: ve formátu DOCX a ve formátu PDF
Tisková zpráva pro katolíky = se zmínkou o vstřícném postoji posledních papežů k Teilhardovu dílu.

leták