Nejvíc pomůžete, pokud se stanete členem spolku nebo pošlete sponzorský dar.
Členem se stává každý, kdo pošle 500 Kč na transparentní účet spolku 2901745463/2010
a uvede do zprávy pro příjemce svůj email. Sponzorské dary lze zasílat na stejný účet.
Podrobnosti ke členství zde.

Zahraniční agenti

V současnosti máme všechny dobrovolné pozice obsazené. Hledali jsme především „zahraniční agenty“, kteří by zajistili profesionální překlad tiskové zprávy do různých jazyků a případně vedli složitější komunikaci se zahraničními institucemi.

  • Agentem pro anglicky mluvící země je Mgr. František Štěch, Th.D.
  • Agentem pro německou oblast je překladatel Jan Hubík.
  • Agentem pro francouzskou oblast je ředitel Malvernu Jakub Hlaváček.