Teilhard de Chardin
Cílem spolku je vydat překlady francouzského filosofa, kněze a přírodovědce Pierra Teilharda de Chardin (1881–1955), který ve svém rozsáhlém díle vytvořil křesťanskou teorii evoluce. Záměrem spolku je propojit co nejvíce obdivovatelů Teilhardova díla, abychom se mohli společně podílet na vydávání textů. Spolek byl založen 13. ledna 2020.

Překlady bude vydávat nakladatelství Malvern. Naši překladatelé už dokončili překlad prvního svazku. Redaktory i korektory máme k dispozici. Zbývá jen najít dostatek lidí, kteří by byli ochotni podílet se formou členských příspěvků nebo sponzorských darů na vydávání.

Připojte se k nám jako členové spolku! Zašlete roční členský příspěvek 500 Kč na transparentní účet 2901745463/2010 a do zprávy pro příjemce uveďte svůj email. Na stejný účet můžete zaslat také sponzorský dar, jen bez uvedení emailu.

Z filosofického hlediska bylo Teilhardovým cílem vytvořit integrální vědu, která by se zabývala postavením člověka v dějinách vesmíru a odpovídala na otázku po smyslu a cíli lidského jednání, konkrétně na otázku: Co mohu jako jedinec svými omezenými silami dělat tady a teď, aby svět postupoval k větší jednotě v různosti, k větší komplexitě a intenzitě bytí?

V českém jazykovém prostředí byly dosud přeloženy jen čtyři z celkových třinácti svazků sebraných spisů a několik esejů. Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často velmi poutavá, dobrodružná líčení jeho přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. Této korespondence lze napočítat kolem dvaceti svazků.

Český čtenář nemá často přístup ani k původním textům. Z toho důvodu otevře náš spolek, který je formálně pobočkou spolku Statek uProstřed, v roce 2021 také knihovnu Teilharda de Chardin, s bohatým fondem, na statku v Prostředním Vydří. Ve Vydří budeme pořádat výroční setkání Společnosti. Scházet se budeme také v Praze ke čtením z vydaných knih a přednáškám v kavárně Dobrá trafika Korunní.

Leták v tiskové kvalitě ke stažení ve formátu JPG
Tisková zpráva ke stažení: ve formátu DOCX a ve formátu PDF
Tisková zpráva pro katolíky = se zmínkou o vstřícném postoji posledních papežů k Teilhardovu dílu.

leták