Česká společnost Teilharda de Chardin

„Je třeba vzít s sebou do Nebe celou náklonnost k Zemi.“