Přeskočit na obsah

Duben 2020
Jak vzniká věčnost z jedinečnosti okamžiku a lidského úsilí. Zamyšlení Františky Jirousové inspirované Teilhardovým dílem: O věčnosti jedinečné chvíle.

Březen 2020
Jak se dá vnímat krize na základě Teilhardova díla, se pokusila ukázat Františka Jirousová v článku Co může říct Teilhard de Chardin ke krizovému stavu?.

Leden, 2020
Seznam všech Teilhardových textů, sebrané spisy, dopisy, deníky.