Přeskočit na obsah

Seznam Teilhardových textů

1: Vesmír a lidstvo (Fenomén člověka)
Česky vyšlo pod názvem Vesmír a lidstvo, přel. Jan Sokol, Vyšehrad, Praha 1990.
Francouzský originál: Le Phénomène humain, Seuil, Paris 1955.
Nejnovější angl. překlad: The Human Phenomenon, přel. Sarah Appelton-Weber, Sussex Academic Press, Eastbourne (UK) 1999.

2: Původ člověka
Česky nevyšlo. Pokud bychom vydávali, tak až téměř na konec, jsou přednější svazky.
Franc. orig.: L’Apparition de l’Homme, Seuil, Paris 1956.
Angl. překlad: The Appearance of Man, Harper, New York 1959; 1961; 1965.

3: Pohled na minulost
Česky nevyšlo, pokud bychom vydávali, tak až ke konci, jsou důležitější svazky.
Franc. orig.: La Vision du Passé, Seuil, Paris 1957.
Angl. překlad The Vision of the Past, Harper, New York 1967.

4. Božské prostředí
Česky vyšlo ve svazku Chuť žít, společně s několika dalšími texty, přel. Václav Frei a Jan Sokol, Vyšehrad, Praha 1970. Rádi bychom časem vydali znovu, kniha je téměř nedostupná a velmi důležitá. Teilhard zde pojednává o křesťanské etice a postoji k utrpení.
Franc. orig.: Le Milieu divin, Seuil, Paris 1957.
Angl. překlad The Divine Milieu, Harper, New York 1960; 1965.

5: Budoucnost člověka
Česky jako celek nevyšlo. 22 velmi důležitých esejů o budoucnosti lidstva a lidské aktivitě ve vyvíjejícím se vesmíru. Rádi bychom vydali co nejdřív.
Česky vyšly pouze 3 eseje: Nový duch (LʼEsprit nouveau), Víra v mír (La Foi en la Paix), Víra v člověka (La Foi en lʼHomme) in: Místo člověka v přírodě, přel. Jiří Němec – Jan Sokol, Svoboda-Libertas, Praha 1993.
Franc. orig.: L’Avenir de l’Homme, Seuil, Paris 1959.
Angl. překlad: The Future of Man, Harper, New York, 1964; 1969; 2004.

6: Lidská energie
Česky nevyšlo. Rádi bychom vydali co nejdřív. Svazek obsahuje 6 esejů o významu lásky nejen pro lidské vztahy, ale i celou evoluci a spolupráci na díle stvoření.
Franc. orig.: L’Energie Humaine, Seuil, Paris 1962.
Angl. překlad: Human Energy, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1971; 1972.

7: Aktivace energie
Obsahuje 29 zásadních esejů, včetně systematického textu s názvem Centrologie. Česky vyšly pouhé 4 texty: Psychologické podmínky lidského sjednocení (Les conditions psychologiques de lʼUnification humain) a Vývoj odpovědnosti ve světě (LʼÉvolution de la Responsabilité dans le Monde) in: Místo člověka v přírodě, Praha 1993; Esej Chuť žít (Le Goût de vivre) a část textu Bariéra smrti a ko-reflexe (Barrière de la Mort et Coréflexion) in: Chuť žít, Praha 1970. Rádi bychom vydali co nejdříve.
Franc. orig.: L’Activation de l’Energie. Paris, Seuil, 1963.
Angl. překlad The Activation of Energy. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich 1971; 1972, 1976.

8: Místo člověka v přírodě
Česky vyšlo jako Místo člověka v přírodě, přel. Jiří Němec – Jan Sokol, Svoboda-Libertas, Praha 1993.
Franc. orig.: La Place de l’Homme dans la Nature, Seuil, Paris, 1963
Angl. překl.: Man’s Place in Nature, Harper, New York 1966; 1973.

9: Věda a Kristus
Křesťanská filosofie pro 21. století. Česky vyšly jen 3 eseje: Ekumenismus (Oecuménisme) a Co je to život? (Qu-est ce que la vie?) in: Místo člověka v přírodě; Úvahy o obrácení světa (Réflexions sur la Conversion du Monde) in: Chuť žít. Svazek bychom rádi vydali jako celek.
Franc. orig.: Science et Christ, Seuil, Paris 1965.
Angl. překl.: Science and Christ, Harper, New York 1969.

10: Jak věřím
Česky vyšla polovina esejů pod názvem Jak věřím, přel. Věra Dvořáková – Jan Joneš, Vyšehrad, Praha 1997. Je třeba dopřeložit zbylé eseje a vydat znovu jako úplný svazek.
Franc. orig.: Comment Je Crois, Seuil, Paris 1969.
Angl. překlad: Christianity and Evolution, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1971; 1974.

11: Směrem k budoucnosti
Česky nevyšlo. Rádi bychom vydali. Úvahy o podstatě sjednocování světa a co pro to můžeme dělat.
Franc. orig.: La Direction de l’Avenir. Paris, Seuil, 1973
Angl. překl.: Toward the Future, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1975; 1975.

12: Texty z válečných let
Česky nevyšlo, jsou to texty velmi zvláštní, mystické, psané ještě bez jakékoli cenzury (později měl Teilhard zakázáno psát cokoli filosofického nebo teologického, takže psal tajně). Bude náročné na překlad, ale vydání je velmi důležité, jedná se patrně o nejzajímavější Teilhardovy texty, psal je přímo na bojištích první světové války.
Franc. orig.: Ecrits du Temps de la Guerre, 1916–1919, Grasset, Paris 1965.
Angl. překl.: Writings in Time of War, Harper, New York 1968.

13: Srdce hmoty
Rádi bychom vydali hned po svazku dopisů, tedy jako náš druhý počin. Do češtiny byl přeložen jediný esej „Christikum“. Svazek obsahuje Teilhardovu autobiografii a patrně nejdůležitější text Mše nad světem, v němž Teilhard pojímá kněžství novým způsobem jako aktivní účast na proměňování země v Tělo Kristovo. Text vznikl při expedici do pouště Ordo v roce 1922, kdy Teilhard neměl k dispozici obvyklé liturgické texty.
Franc. orig.: La Coeur de la Matière, Seuil, Paris 1976.
Angl. překl.: The Heart of Matter, Harcourt Brace Javonovich, New York 1979.

Úvahy o štěstí
Nezařazeno do sebraných spisů. Franc. orig.: Reflexion sur le bonheur, Cahier Pierre Teilhard de Chardin 2, Seuil, Paris 1960. Česky vyšlo jako: Úvahy o štěstí a lásce, přel. Jiří Stejskal, Refugium Velehrad-Roma 2006.

Vědecké dílo
Teilhardovy přírodovědné články vyšly v deseti svazcích, ty ale překládat nebudeme:
Lʼœuvre scientifique, I–X, Walter Verlag, Olten 1968.

Dopisy, deníky, zápisky

Zvýrazněné jsou svazky korespondence a zápisků, které bychom rádi nechali přeložit.

Accomplir lʼhomme: Lettres inédites (1926–1952), Bernard Grasset, Paris 1968 [Dopisy pro Idu Treat a Rhodu de Terra]; anglicky: Letters to Two Friends 1926–1952, přel. Helen Weaver, New American Library, New York 1968.

Barbour, George: In the Field with Teilhard de Chardin, Herder & Herder, New York 1965 (v textu Barbourových vzpomínek se nacházejí i Teilhardovy dopisy).

Blondel et Teilhard: Correspondence commentée par Henri de Lubac, Beauchesne, Paris 1965; anglicky: Pierre Teilhard de Chardin / Maurice Blondel Correspondence. With notes and Commentary By Henri de Lubac, S.J., přel. William Whitman, Herder & Herder, New York 1967.

Dans le sillage des Sinanthropes. Lettres inédites de Pierre Teilhard de Chardin et Johan Gunnar Andersson (1926–1934), Fayard, Paris 1971.

Genèse dʼune pensée. Lettres 1914–1919, Grasset, Paris 1961; anglicky: The Making of a Mind. Letters from a Soldier Priest 1914–1919, přel. René Hague, Harper, New York 1965.

Journal 26 août 1915 – 4 janvier 1919, Fayard, Paris 1975.

Lettres à Edouard Le Roy (1921–1946): maturation dʼune pensée, Editions Facultés jésuites de Paris, Paris 2008.

Lettres à Jeanne Mortier, Seuil, Paris 1984.

Lettres à Leontine Zanta, Paris, Desclee de Brouwer, 1965; anglicky: Letters to Leontine Zanta 1923–1939, přel. Bernard Wall, Harper, New York 1969.

Lettres de Voyage 1923–1955 [s předmluvou Pierra Leroy], Grasset, Paris 1962; anglicky: Letters from a Traveller 1923–1955, přel. René Hague, Harper, New York 1962. (Francouzsky vyšlo nejprve rozděleno na dva díly: Lettres de voyage, Grasset, Paris 1956 a Nouvelles lettres de voyage 1939–1955, Grasset, Paris 1957.)

Lettres dʼÉgypte 1905–1908, Aubier, Paris 1963; anglicky: Letters from Egypt 1905–1908, přel. Mary Ilford, Herder & Herder, New York 1965.

Lettres dʼHastings et de Paris, 1908–1914, Aubier-Montaigne, Paris 1965; anglicky: Letters from Hastings 1908–1912, přel. Judith de Stefano, Herder & Herder, New York 1968; Letters from Paris 1912–1914, přel. Judith de Stefano, Herder & Herder, New York 1967.

Lettres familières de Pierre Teilhard de Chardin, mon ami, 1948–1955 (vyd. Pierre Leroy), Centurion, Paris 1976; anglicky: Letters from My Friend Teilhard de Chardin. The 1948–1955 correspondence including letters written during his final years in America, přel. Mary Lucas, Paulist Press, New York 1980.

Lettres inédites à lʼabbé Gaudefroy et à lʼabbé Breuil, Le Rocher, Monaco 1988.

Lettres intimes à Auguste Valensin (avec lettres à Bruno de Solages, Henri de Lubac et André Ravier), Aubier-Montaigne, Paris 1972.

The Letters of Teilhard de Chardin and Lucile Swan, Georgetown University Press, Washington, D. C. 1993 [anglicko-francouzské vydání].

Notes de retraites 1919–1954, Seuil, Paris 2003.

Notes de lecture (1945–1947) de Pierre Teilhard de Chardin. Camus, Nietzsche, Sartre, Tolstoj, Toynbee… (Présentation et notes de Gérard-Henry Baudry), Philosophie, Médiasèvres, 2007.

Pierre Teilhard de Chardin et Jean Boussac: lettres de guerre inédites, ed. F. Guillaumont, O.E.I.L., Paris 1986.

Le rayonnement dʼune amitié: Correspondence avec la famille Bégouën (1922–1055), Lessius, Bruxelles 2011.

Rivière, Claude: En Chine avec Teilhard 1938–1944, Seuil, Paris 1968 (v textu Rivièrových vzpomínek se nacházejí i Teilhardovy dopisy).

Teilhard de Chardin en Chine: Correspondence inédite (1923–1940), Edisud, Aix-en-Provence – Musée national dʼhistoire naturelle, Paris 2004.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *