(1) Teilhardovy dopisy z první světové války

Genese dune penséeJako první překladový svazek by měly vyjít Teilhardovy dopisy z první světové války, adresované jeho sestřenici Marguerite: Genèse d’une pensée. Lettres 1914–1919, Grasset, Paris 1961. Volně lze název přeložit jako „Počátek myšlení“, „Vznik myšlenky“ apod.
Původ Teilhardova myšlení je totiž třeba hledat především v neobvyklé válečné zkušenosti. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se války po celé čtyři roky jako nosič raněných. Při jejich zachraňování z bojiště prokazoval chladnokrevnou odvahu a ve chvílích mezi bitvami psal v zákopech dopisy, deník a své první filosoficko-náboženské eseje. Zde se také poprvé vynořila jeho vize evolučního vesmíru postupujícího tápavými pokusy, často za drastických okolností, ke sjednocení do jediného komplexního celku. Cílem tohoto procesu je podle Teilharda propojení všech bytostí a elementů na evoluci zúčastněných v jejich nejvyšší různorodosti a plnosti bytí kolem jediného aktivního středu, jímž je Bůh.

Překladu dopisů se ujali společně Mgr. Jan Petříček a Mgr. Tereza Hodinová, zkušení překladatelé filosofických i náboženských textů. Redigovat překlad bude Františka Jirousová, korektury provede spisovatelka Jana Bauerová, knihu vydá nakl. Malvern.
Přečtěte si ukázku.
Plánované vydání: jaro 2021

(2) Božské prostředí (reedice českého překladu)

Obalka Než připravíme první svazek překladů, rozhodli jsme se znovu vydat krátký text Božské prostředí (česky vyšlo 1970 ve sborníku Chuť žít, přeložil Václav Frei), svižné pojednání o praktickém jednání pro každého, kdo nechce o světě jen přemýšlet, ale také v něm něco změnit. Teilhard zde ukazuje hodnotu každodenní zdánlivě nepatrné činnosti v propojené síti mezilidských vztahů a nabízí jedno z nejhlubších zamyšlení nad smyslem utrpení v evolučním vesmíru. Text umožní čtenáři začít vnímat situaci, ve kterém se nachází, jako „božské prostředí“, dobrodružnou pozvánku ke spolutvoření světa.

Plánované vydání: podzim 2020
 

(3) Srdce hmoty

coeur de la matiéreJako druhý překlad plánujeme vydat 13. svazek sebraných spisů s názvem Srdce hmoty (La Coeur de la Matiere), obsahuje Teilhardovu autobiografii a podivuhodný liturgický text Mše nad světem. Teilhard zde pojímá kněžství novým způsobem jako aktivní účast na proměňování země v Tělo Kristovo. Text, který považujeme za nejdůležitější z Teilhardova díla, vznikl při expedici do pouště Ordo v roce 1922, kdy tento jezuitský kněz neměl k dispozici obvyklé liturgické texty.

O dalších svazcích se poradíme s překladateli, případně jim necháme na výběr.
Další překladatelé, kteří nám už slíbili spolupráci, ale budou mít čas až později:
Mgr. Alena Tesková, Ph.D.
prof. Miroslav Petříček, Dr.
Tým překladatelů by měl mít kolem sedmi členů, další překladatele postupně oslovíme.