(1) Zrod myšlení, dopisy z let 1914–1919 (2021)

Genese dune penséeJako první překladový svazek chystáme pro rok 2021 pod názvem Zrod myšlení Teilhardovy dopisy z první světové války, adresované jeho sestřenici Marguerite. Originál: Genèse d’une pensée. Lettres 1914–1919, Grasset, Paris 1961.

Překladu dopisů se ujali společně Mgr. Tereza Hodinová a Mgr. Jan Petříček, zkušení překladatelé filosofických i náboženských textů. Text rediguje a rejstříky připraví Františka Jirousová, korektury provede Daniela Iwashita, knihu vysází a obálku připraví Jaroslav Vlček a vydá nakl. Malvern.
Plánované vydání: zima 2021

Anotace: Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) byl francouzský jezuita, přírodovědec a filozof, který ve svém díle vytvořil teorii evoluce založenou na křesťanském myšlení. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se první světové války po celé čtyři roky jako nosič raněných. Při jejich zachraňování z bojiště prokazoval chladnokrevnou odvahu a ve chvílích mezi bitvami psal v zákopech dopisy své sestřenic Marguerite. Kromě barvitých popisů zážitků z války se v nich v zárodečné, ale pronikavé formě objevují všechny zásadní myšlenky, které později tvoří pilíře jeho díla. Z válečných zákopů se postupně noří Teilhardova vize evolučního vesmíru postupujícího tápavými pokusy, často za drastických okolností, ke sjednocení do jediného komplexního celku. Proměna energie uvolněné v krizové situaci v nové spojení za přispění lidského úsilí, zrod řádu z chaosu, zůstává pro jeho dílo nadále klíčovou myšlenkou. Začíná zde uvažovat také o problematice utrpení ve vývoji a možnostech jeho proměny v nový růst, což je další z jeho hlavních témat.

Dopisy psané bez cenzury, kterou byl jinak svazován při psaní všech svých textů, jsou přístupné nejširší skupině čtenářů, rozhodně nikoli pouze akademické obci. Filosofické myšlenky v nich přítomné jsou vyjádřeny v jednoduché formě zaměřené na dialog a praktické užití, což pramení z toho, že se jedná o dopisy adresované Marguerit, se kterou ho pojil hluboký přátelský vztah založený na silně prožívané a sdílené víře. Prožili spolu dětství a v dobách, kdy každý z nich „bojoval na jiné frontě“, se vzájemně v dopisech podporovali a dodávali si odvahu i radost. Jako uvedení do dosud málo známých nebo zcela neznámých rozměrů Teilhardova díla či otevření přístupu k tomuto mysliteli nové generaci čtenářů se proto jeho válečné dopisy jeví jako nejlepší volba.

Krátké ukázky z překladu si přečtěte zde.
Audioukázku z jednoho dopisu, kterou namluvila spoluzakladatelka spolku Martina Lukášková,
si poslechněte na na Youtube.

 

(2) Srdce hmoty (2022)

coeur de la matiéreJako druhý překlad plánujeme vydat 13. svazek sebraných spisů s názvem Srdce hmoty (La Coeur de la Matiere), obsahuje Teilhardovu autobiografii a podivuhodný liturgický text Mše nad světem. Teilhard zde pojímá kněžství novým způsobem jako aktivní účast na proměňování země v Tělo Kristovo. Text, který považujeme za nejdůležitější z Teilhardova díla, vznikl při expedici do pouště Ordo v roce 1922, kdy tento jezuitský kněz neměl k dispozici obvyklé liturgické texty.
Překlad: Tereza Hodinová
Plánované vydání: podzim 2022
   

Další překladatelé, kteří nám už slíbili spolupráci, ale budou mít čas až později:
Mgr. Klára Jirsová
Jiří Stejskal
Mgr. Alena Tesková, Ph.D.
prof. Miroslav Petříček, Dr.