Přeskočit na obsah

 

(— 2024 —) Jako druhý připravujeme k vydání 13. svazek Teilhardových sebraných spisů s názvem Srdce hmoty (La Coeur de la Matière). Vydání plánujeme ke konci roku 2023. Překladu se opět ujala Tereza Hodinová. Předmluvu napsal Zdeněk Eminger. 13. svazek obsahuje jedny z nejdůležitějších textů, co se týká vývoje a zralosti Teilhardova myšlení, jeho vnímání Krista a vztahu ke katolické církvi. Zde najdete přehled textů se stručným komentářem. — Kniha vyjde ve druhé polovině roku 2024, dřív se nám to z rodinných a redakčních důvodů (např. řešení psaní velkých písmen pro celou edici) nepodařilo.

(— 2022 —) Jako náš první svazek vydáváme Teilhardovy dopisy z války psané sestřenici Marguerite. Pod názvem Zrod myšlení: Dopisy 1914–1919  vychází v nakl. Malvern, 2022.  Objednávejte nejlépe přímo v eshopu nakladatelství Malvern. Kniha je i v běžné distribuci (Kosmas apod.).

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) byl francouzský jezuita, přírodovědec a filozof. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se první světové války po celé čtyři roky jako nosič raněných. Své zážitky a myšlenky sděloval v dopisech sestřenici. Z válečných zákopů se postupně vynořuje jeho vize evolučního vesmíru postupujícího tápavými pokusy, často za drastických okolností, ke sjednocení do jediného komplexního celku, jehož centrem je Bůh. Objevují se zde úvahy o významu energie uvolněné v krizové situaci pro vznik nových forem řádu, o smyslu smrti a lidského utrpení včetně možnosti jeho proměny v nový růst, to vše stále provázeno vědomím obklopujícího „božského prostředí“. Teilhardovy válečné dopisy mohou být čteny jako vhodný úvod do málo známých nebo zcela neznámých rozměrů jeho díla či jako brána k tomuto mysliteli pro novou generaci čtenářů.

Během roku 2022 vyšlo několik recenzí na Zrod myšlení, náš první vydaný svazek. Jejich seznam najdete zde. Kopie textů, které nevyšly na internetu máme uložené v archivu.

(— 2021 —) V nakladatelství Malvern je v prodeji kniha Františky Jirousové: Evoluce jako cesta k Bohu v díle Teilharda de Chardin . Systematicky vykládá Teilhardovo myšlení na základě celku jeho díla i nepublikovaných dopisů. Zaměřuje se na Teilhardovo pojetí evoluce jako dobrodružství samouspořádání vesmíru na cestě ke sjednocení s Bohem. Smyslem stvoření je totiž „tvoření“ a svoboda Boží spočívá v umožnění svobody a tvořivosti všem bytostem, od molekul přes organismy až k nejzazší odpovědnosti za podobu světa v případě člověka.

Spolek byl založen 13. ledna 2020 a od té doby se přihlásilo asi 170 členů. Už druhý svazek vydáváme bez grantů jen díky členským příspěvkům; to je velká svoboda a radost. Chcete-li se na naší činnosti podílet, připojte se k nám zasláním čý 500 Kč na účet 2901745463 / 2010. — Nezapomeňte prosím uvádět u platby svůj email, jinak vás nemůžeme kontaktovat.

Leták v tiskové kvalitě ke stažení ve formátu JPG
Tisková zpráva ke stažení: ve formátu PDF