Spolek zahájil svou činnost 13. ledna 2020, v současnosti se snažíme oslovit co nejvíc zájemců o členství. Práce na překladu prvního svazku (Teilhardovy dopisy z války) začala v březnu 2020.

Sebraných svazků Teilhardova díla je 13 (plus 20 svazků dopisů, deníky a Teilhardovy zápisky). V českém jazyce byly vydány jen čtyři svazky:

Teilhard de Chardin - grafika

 • Sv. 1: Vesmír a lidstvo, Vyšehrad, Praha 1990.
 • Sv. 4: Chuť žít, Vyšehrad, Praha 1970.
 • Sv. 9: Místo člověka v přírodě, Svoboda-Libertas, Praha 1993.
 • Sv. 10: Jak věřím (přeložena byla jen polovina esejů), Vyšehrad, Praha 1997.
 • Plus asi 10 krátkých esejů vybraných z různých svazků a přiřazených k českým vydáním.
  K podrobnému přehledu viz Teilhardovo dílo
 • Úvahy o štěstí a lásce, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2005 (Teilhardův esej).
 • Nakladatelství Refugium vydalo také svazek s výběrem citací z Teilhardových dopisů:
  Slova víry, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2001.

Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často velmi poutavá, dobrodružná líčení jeho přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. Této korespondence lze napočítat kolem dvaceti svazků.