Přeskočit na obsah

Spolek zahájil činnost v lednu 2020. Rádi bychom vydávali jednou za rok či dva roky jeden svazek. Sebraných svazků díla P. Teilharda de Chardin je 13, plus 20 svazků dopisů, deníky a zápisky. Zde je podrobný přehled vydání Teilhardova díla ve francouzštině, angličtině i češtině.

Teilhard de Chardin: Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919

Nakladatelství Malvern. Objednávejte nejlépe přímo v eshopu nakladatelství Malvern.
Kniha je i v běžné distribuci (Kosmas apod.).
Překlad: Tereza Hodinová a Jan Petříček
Redakce, doslov, ediční poznámka a rejstříky: Františka Jirousová
Korektura: Daniela Iwashita
Sazba: Jaroslav Vlček, studio Stará škola
Tisk: Tiskárna Protisk
Náklad: 800 výtisků
Recenze
na Zrod myšlení vyšlé v roce 2022 zde. Kopie textů, které nevyšly na internetu máme uložené v archivu. Audioukázka namluvená Martinou Lukáškovou.

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) byl francouzský jezuita, přírodovědec a filozof. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se první světové války po celé čtyři roky jako nosič raněných. Své zážitky a myšlenky sděloval v dopisech sestřenici. Z válečných zákopů se postupně vynořuje jeho vize evolučního vesmíru postupujícího tápavými pokusy, často za drastických okolností, ke sjednocení do jediného komplexního celku, jehož centrem je Bůh. Objevují se zde úvahy o významu energie uvolněné v krizové situaci pro vznik nových forem řádu, o smyslu smrti a lidského utrpení včetně možnosti jeho proměny v nový růst, to vše stále provázeno vědomím obklopujícího „božského prostředí“. Teilhardovy válečné dopisy mohou být čteny jako vhodný úvod do málo známých nebo zcela neznámých rozměrů jeho díla či jako brána k tomuto mysliteli pro novou generaci čtenářů.

Teilhard-de-Chardin

Teilhardovy spisy vydané v češtině do roku 2022

V českém jazyce byly do zahájení činnosti naší Společnosti vydány čtyři svazky:

  • Sv. 1: Vesmír a lidstvo, Vyšehrad, Praha 1990.
  • Sv. 4: Chuť žít, Vyšehrad, Praha 1970.
  • Sv. 9: Místo člověka v přírodě, Svoboda-Libertas, Praha 1993.
  • Sv. 10: Jak věřím (přeložena byla jen polovina esejů), Vyšehrad, Praha 1997.
  • Plus asi 10 krátkých esejů vybraných z různých svazků a přiřazených k českým vydáním.
  • Úvahy o štěstí a lásce, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2005 (Teilhardův esej).
  • Nakladatelství Refugium vydalo také svazek s výběrem citací z Teilhardových dopisů:
    Slova víry, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2001.

Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často velmi poutavá, dobrodružná líčení jeho přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. Této korespondence lze napočítat kolem dvaceti svazků.