Jak se stát členem

Členem spolku se může stát každý, kdo se chce podílet na šíření Teilhardových myšlenek a podpořit vydání překladů. Když nás bude například 100 a každý pošle ročně 500 Kč na účet, zaplatíme ročně přibližně jeden překlad útlejšího svazku. Spojme se dohromady, přidejte se k nám! Teilhardových příznivců je v České republice spousta, jen o sobě nevíme.

Členem může být jak jednotlivec, tak instituce. Je to jednoduché:
Pošlete roční členský příspěvek ve výši 500 Kč na transparentní účet 2901745463/2010.
Do zprávy pro příjemce napište svůj email. Tím dáte najevo, že si přejete být členem spolku.

Nebo napište na email frantiska.jirousova@gmail.com, že máte zájem o členství.
Když nenapíšete email, nebudeme vám moci zaslat výroční zprávu ani vás informovat o tom, co je nového.

Sponzorský dar

Na stejný účet můžete zaslat také sponzorský dar, pokud nechcete být členem, tj. nedostanete výroční zprávu ani vás nebudeme každoročně vyzývat k opakovanému placení příspěvků. V takovém případě nepište do zprávy svůj email, nechte ji volnou, nebo uveďte jen „sponzorský dar“.

Naším přáním je co největší nezávislost na grantových institucích a tím také co největší svoboda překladatelů. Dobrý překlad tak složitých textů, jako jsou Teilhardovy, je naprostý základ celého našeho snažení. Překladatel by neměl být tlačen žádným termínem ani úředníky. Proto bychom rádi platili překlady především z členských příspěvků a darů. Ostatní náklady na vydání (redakce, sazba, korektura, tiskárna) budou placeny z jiných zdrojů, které si sami zajistíme ve spolupráci s nakladatelstvím Malvern, to bude naše starost, nikoli členů.

Výhody členství

  • Každý člen získává nárok na bezplatný pobyt v knihovně Teilharda de Chardin na statku v Prostředním Vydří, včetně možnosti ubytování na statku za dobrovolný příspěvek nebo pomoc s prací kolem statku.
  • Přístup k jedinečným informačním zdrojům: bohatý fond, jinde v ČR nedostupný, podrobné výpisky z celého (i nepublikovaného) Teilhardova díla, včetně sekundární literatury.
  • Rešerše z Teilhardova díla na vyžádání.
  • Časem se členové budou moci účastnit seminářů nebo přednášek pořádaných spolkem. Budou mít slevu při vstupu na pořádané akce.
  • Jedenkrát ročně dostává člen na email úryvek z Výroční zprávy Statku uProstřed, který se týká činnosti našeho podspolku.