Přeskočit na obsah

 

Členem spolku se může stát každý, kdo se chce podílet na šíření Teilhardových myšlenek a podpořit vydání překladů.

Členství vzniká zaplacením členského příspěvku 500 Kč na transparentní účet spolku 2901745463/2010. Uveďte prosím do zprávy pro příjemce svůj email, jinak vás nebudeme moci kontaktovat.

Díky členským příspěvkům jsme v současné době nezávislí na grantech a můžeme si dovolit vydat jednou za dva roky jeden svazek čistě z prostředků Společnosti. To je velká svoboda radost. — Noví členové jsou srdečně vítáni.

Sponzorský dar

Na stejný účet můžete zaslat také sponzorský dar, pokud nechcete být členem, tj. nedostanete výroční zprávu ani vás nebudeme každoročně vyzývat k opakovanému placení příspěvků. V takovém případě nepište do zprávy svůj email, nechte ji volnou, nebo uveďte jen „sponzorský dar“.

Naším přáním je co největší nezávislost na grantových institucích a tím také co největší svoboda překladatelů. Dobrý překlad tak složitých textů, jako jsou Teilhardovy, je naprostý základ celého našeho snažení. Překladatel by neměl být tlačen žádným termínem ani úředníky. Proto bychom rádi platili překlady především z členských příspěvků a darů. Ostatní náklady na vydání (redakce, sazba, korektura, tiskárna) časem také, zatím zkoušíme různé granty ve spolupráci s nakladatelstvím Malvern, které nabídlo také finanční podporu.

Výhody členství

  • Sleva 50 % na všechny svazky vydané Českou společností Teilharda de Chardin.
  • Každý člen získává nárok na bezplatný pobyt v knihovně Teilharda de Chardin na statku v Prostředním Vydří, včetně možnosti ubytování na statku za dobrovolný příspěvek nebo pomoc s prací kolem statku.
  • Přístup k jedinečným informačním zdrojům: bohatý fond, jinde v ČR nedostupný, podrobné výpisky z celého (i nepublikovaného) Teilhardova díla, včetně sekundární literatury.
  • Rešerše z Teilhardova díla na vyžádání.
  • Časem se členové budou moci účastnit seminářů nebo přednášek pořádaných spolkem. Budou mít slevu při vstupu na pořádané akce.
  • Jedenkrát ročně dostává člen Výroční zprávu s přehledem všech aktivit a plánů Společnosti.