Autor: teilhardde

 • O věčnosti jedinečné chvíle podle Teilharda de Chardin

  Františka Jirousová Člověku občas připadá, že nemá smysl nic dělat. Například proto, že se vlivem nějaké krize narušily zavedené způsoby fungování společnosti a vztahů a není už možné mít pod kontrolou plány do budoucna. Nebo proto, že jsme nuceně zavřeni na jednom místě a musíme se vzdát činností, kterým jsme dříve přikládali důležitost. Jak na […]

 • Teilhardovy dopisy z první světové války – ukázka z připravovaného překladu

  Pierre Teilhard de Chardin: Zrod myšlení. Dopisy 1914–1919 Ukázka z knihy Zrod myšlení (franc. orig: Genèse d’une pensée). Přeložili Tereza Hodinová a Jan Petříček. Vydalo nakl. Malvern, 2021. Audio ukázku z jednoho dopisu si můžete poslechnout zde na Youtube. 4. 7. 1915 (…) Jedna z nejjistějších známek pravdivosti náboženství je pozorovat, do jaké míry vede […]

 • Seznam Teilhardových textů

  1: Vesmír a lidstvo (Fenomén člověka) Česky vyšlo pod názvem Vesmír a lidstvo, přel. Jan Sokol, Vyšehrad, Praha 1990. Francouzský originál: Le Phénomène humain, Seuil, Paris 1955. Nejnovější angl. překlad: The Human Phenomenon, přel. Sarah Appelton-Weber, Sussex Academic Press, Eastbourne (UK) 1999. 2: Původ člověka Česky nevyšlo. Pokud bychom vydávali, tak až téměř na konec, […]

 • Co může Teilhard de Chardin říct ke krizovému stavu?

  Pierre Teilhard de Chardin vždy chápal své teorie jako základ pro praxi: aby si z nich mohl čtenář něco odnést pro každý den, v časech klidných, i v časech krize, v radosti i trápení. Co je to podle Teilharda krize? Narušení stávajících vazeb spojené s chaosem. Chaos má nicméně především tvůrčí povahu: umožňuje vznik nové, […]